CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đối tượng và phạm vi áp dụng

Chính sách này quy định cách thức mà Pose thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang web, ứng dụng, hoặc dịch vụ của Pose.
Để đảm bảo tính rõ ràng, Chính sách này chỉ áp dụng đối với người dùng cá nhân. Pose khuyến khích người dùng đọc kỹ và kiểm tra thường xuyên trang tin để cập nhật bất kỳ thay đổi nào có thể Pose thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.

Giảng giải từ ngữ

2.1 “Người dùng”

Là đề cập đến cá nhân tham gia vào việc tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc liên quan đến quá trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Pose.

2.2 “Dữ liệu cá nhân” hay “DLCN”

Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Thông tin thu thập

Trong quá trình bạn truy cập vào Pose, Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau:
a) Thông tin nhân thân: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tên tài khoản, mật khẩu tài khoản, hình đại diện, thông tin thanh toán, thói quen mua sắm, sở thích, phong cách sống và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Pose.
b) Hệ thống Pose cũng được tự động, chủ động tổng hợp, thu thập các thông tin như:
Địa chỉ IP của bạn, cookies/history của bạn trong quá trình bạn truy cập website và ứng dụng đọc tin tức tổng hợp trên Pose.
Thông tin từ các tổ chức/bên thứ ba mà bạn đã cung cấp cho họ và bạn cho phép họ kết nối với hệ thống Pose (ví dụ bạn đăng ký tài khoản xem tin tức tổng hợp bằng các tài khoản liên kết với các mạng xã hội, tài khoản email của bạn).

Bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Chúng tôi cam kết không tiết lộ, không mua bán, trao đổi thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và bạn xác nhận, đồng ý cho chúng tôi sử dụng các thông tin của bạn nêu tại Mục 3 cho các mục đích sau:
a) Để xử lý việc cung cấp dịch vụ, để cung cấp cho bạn các sản phẩm hay dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi, xử lý phần thanh toán;
b) Để cải tiến và nâng cao trải nghiệm của bạn trên Pose;
c) Đánh giá việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ trên Pose;
d) Trao cho bạn cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi;
e) Phân tích tính hiệu quả của các nội dung;
f) Đề xuất, giới thiệu về các tin tức, thông tin, chương trình truyền hình, phim ảnh, sự kiện, chương trình quảng cáo, chương trình khuyến mại, thông tin mua sắm mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm;
g) Cá nhân hóa trải nghiệm trang trên Pose, đồng thời đánh giá số liệu thống kê về hoạt động của Pose, chẳng hạn như thời gian bạn ghé thăm, trang web nào giới thiệu bạn đăng nhập vào đó.
h) Mỗi máy tính nối mạng đều được xác định bởi một chuỗi số gọi là "giao thức Internet" hay địa chỉ IP. Khi bạn có một yêu cầu gửi đến máy chủ của Pose trong khi truy cập vào trang, máy chủ sẽ nhận ra bạn thông qua địa chỉ IP đó. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến những thông tin cá nhân của bạn ngoài việc nhận ra một máy tính đang truy cập Pose. Chúng tôi dùng thông tin này để xác lập thống kê về lượng truy cập toàn cục và để xem có sự lạm dụng băng thông hay không nhằm phối hợp với các chính sách pháp luật ban hành về an ninh mạng.
i) Pose có thể đăng quảng cáo và quảng cáo có thể bao gồm các đường dẫn tới các trang web khác. Cũng như nhiều website khác, Pose thiết lập và sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách bạn tương tác với nội dung của Pose và giúp Pose cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ Pose.
j) Pose thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp có thể để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, trong những Trường Hợp Bất Khả Kháng theo quy định của Pháp luật và các chính sách riêng của Poseđược ban hành theo từng thời điểm, bạn đồng ý với chúng tôi rằng không có một hệ thống an ninh nào trên toàn thế giới có thể đảm bảo an toàn 100% và có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc thông tin bạn bị tiết lộ mà không phải do sự cố ý của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi nỗ lực áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng không bảo đảm thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn của chúng tôi.

Lưu trữ dữ liệu thông tin

Pose cam kết sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này. Pose cũng có thể cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý khách trong một giai đoạn thời gian, chẳng hạn như khi pháp luật hiện hành yêu cầu.

Một số trường hợp sau chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn một cách hợp lý

a) Được sự đồng ý của bạn;
b) Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
c) Cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi để phục vụ mục đích cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Trường hợp bất khả kháng

Pose thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp có thể để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, trong những Trường Hợp Bất Khả Kháng theo quy định của Pháp luật và các chính sách riêng của Pose được ban hành theo từng thời điểm, bạn đồng ý với chúng tôi rằng không có một hệ thống an ninh nào trên toàn thế giới có thể đảm bảo an toàn 100% và có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc thông tin bạn bị tiết lộ mà không phải do sự cố ý của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi nỗ lực áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng không bảo đảm thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn của chúng tôi.
Vì vậy cùng với chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của bạn theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc tiết lộ thông tin bạn do lỗi của bạn không tuân thủ quy định pháp luật và tại Chính sách này, hoặc trên thiết bị của bạn có chứa các phần mềm độc hại (virus, spyware, worm, malware, v.v), hoặc bạn đã kết nối tới các địa chỉ website không an toàn trước đó.

Thông tin về đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Trường hợp Người dùng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng, Người dùng có thể liên hệ thông qua hình thức:
Gửi thư về Pose theo địa chỉ: [email protected]

Áp dụng

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng những thông tin bạn đăng ký trên hệ thống Pose. Mọi thông tin bạn đăng ký tại những hệ thống khác sẽ không được chúng tôi bảo mật.