ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi truy cập vào trang web Pose.vn (“Pose”), người dùng đồng ý các điều khoản sau:

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân với các dịch vụ được cung cấp trên Pose. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

1.1 Thu thập dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được thu thập là những thông tin bạn đã công khai hoặc chủ động cung cấp cho chúng tôi.
Việc thu thập dữ liệu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

1.2 Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được phép thu thập với mục đích tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, phân phối quảng cáo hiển thị và gửi email giới thiệu thông tin về sự kiện của Pose.

1.3 Bảo mật dữ liệu

Mọi thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo mật bằng các biện pháp cần thiết và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.
Vui lòng xem chi tiết Chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

Miễn trừ trách nhiệm đảm bảo

Nội dung trên Pose được cung cấp bởi rất nhiều nguồn khác nhau, nội dung này có thể được đăng tải bởi người dùng hoặc bị chỉnh sửa bởi bên thứ ba trước khi đưa lên. Vì vậy, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Pose không chịu trách nhiệm trước bất cứ thông tin sai lệch, hay rủi ro về mất thông tin cá nhân, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc bất cứ nguyên nhân nào được liệt kê dưới đây:
(a) Nội dung lỗi hoặc thiếu chính xác của người dùng đưa lên;
(b) Các trang web Pose có thể liên kết tới nhiều web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như mọi vấn đề xảy ra liên quan đến việc sử dụng các địa chỉ liên kết này.
(c) Người dùng có thể thấy tài liệu quảng cáo của bên thứ ba trên Pose. Mỗi bên quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu quảng cáo của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi, thiếu sót nào.
(d) Những tổn thất cá nhân hoặc tài sản có nguyên nhân từ nội dung không phải của dịch vụ do chúng tôi cung cấp;
(e) Việc sử dụng, truy cập bất hợp pháp máy chủ của Pose và khống chế bởi tin tặc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, bí mật kinh doanh chứa trong đó hoặc chỉnh sửa và đưa những thông tin sai lệch về nội dung trên trang web;
(f) Thông tin về dịch vụ và trang web của Pose bị chỉnh sửa và cung cấp trái phép của bên thứ ba mà chưa được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi;
(g) Bất kỳ lỗi về các phần mềm gián điệp, Virus, lỗi phần mềm trên máy tính của bạn được truyền đến từ bên thứ ba có chứa trang web của chúng tôi;
(h) Bất kỳ lỗi đường truyền bị gián đoạn đến dịch vụ của chúng tôi;
(i) Những trách nhiệm cho từng vi phạm cụ thể sẽ theo pháp luật hiện hành quy định.

Thông tin thu thập

Trong quá trình bạn truy cập vào Pose, Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau:
a) Thông tin nhân thân: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tên tài khoản, mật khẩu tài khoản, hình đại diện, thông tin thanh toán, thói quen mua sắm, sở thích, phong cách sống và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Pose.
b) Hệ thống Pose cũng được tự động, chủ động tổng hợp, thu thập các thông tin như:
Địa chỉ IP của bạn, cookies/history của bạn trong quá trình bạn truy cập website và ứng dụng đọc tin tức tổng hợp trên Pose.
Thông tin từ các tổ chức/bên thứ ba mà bạn đã cung cấp cho họ và bạn cho phép họ kết nối với hệ thống Pose (ví dụ bạn đăng ký tài khoản xem tin tức tổng hợp bằng các tài khoản liên kết với các mạng xã hội, tài khoản email của bạn).

Thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng

Pose có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc cắt bỏ một phần các quy định này, đồng thời có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ của các trang web Pose mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng. Vui lòng theo dõi thường xuyên vì mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.
Việc tiếp tục truy cập vào các trang web của Pose cho thấy bạn tiếp tục chấp nhận các điều khoản này.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: [email protected]