Kết quả tìm kiếm cho: #Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023

Thumbnail
Bất ngờ với lý do Top 15 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 tự nguyện lên đường nhập ngũ

Bùi Thị Phương Ngọc - top 15 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 - là một trong bốn bông hồng ở Đồng Nai tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bất ngờ với lý do Top 15 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 tự nguyện lên đường nhập ngũ
Thumbnail

Bùi Thị Phương Ngọc - top 15 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 - là một trong bốn bông hồng ở Đồng Nai tình nguyện lên đường nhập ngũ.