Kết quả tìm kiếm cho: #Công diễn 3

Thumbnail
Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục làm đội trưởng

Các đội trưởng trong vòng công diễn 3 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, MLee và Hương Ly.

Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục làm đội trưởng
Thumbnail

Các đội trưởng trong vòng công diễn 3 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, MLee và Hương Ly.