Kết quả tìm kiếm cho: #Hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica

Thumbnail
Tranh cãi việc giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế đi thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc gia

Thông tin Halima Aden - nữ giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ 2023 - dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Somalia 2024 đang gây chú ý.

Thumbnail
Một quốc gia từ chối người chuyển giới thi hoa hậu vì quan niệm “cuộc thi sắc đẹp chỉ dành cho phụ nữ chính hiệu”

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica ra thông báo không cho phép những người chuyển giới tham dự cuộc thi này.

Tranh cãi việc giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế đi thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc gia
Thumbnail

Thông tin Halima Aden - nữ giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ 2023 - dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Somalia 2024 đang gây chú ý.

Một quốc gia từ chối người chuyển giới thi hoa hậu vì quan niệm “cuộc thi sắc đẹp chỉ dành cho phụ nữ chính hiệu”
Thumbnail

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica ra thông báo không cho phép những người chuyển giới tham dự cuộc thi này.

Kết quả tìm kiếm cho: #Hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica

Thumbnail
Tranh cãi việc giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế đi thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc gia

Thông tin Halima Aden - nữ giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ 2023 - dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Somalia 2024 đang gây chú ý.

Thumbnail
Một quốc gia từ chối người chuyển giới thi hoa hậu vì quan niệm “cuộc thi sắc đẹp chỉ dành cho phụ nữ chính hiệu”

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica ra thông báo không cho phép những người chuyển giới tham dự cuộc thi này.

Tranh cãi việc giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế đi thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc gia
Thumbnail

Thông tin Halima Aden - nữ giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ 2023 - dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Somalia 2024 đang gây chú ý.

Một quốc gia từ chối người chuyển giới thi hoa hậu vì quan niệm “cuộc thi sắc đẹp chỉ dành cho phụ nữ chính hiệu”
Thumbnail

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Costa Rica ra thông báo không cho phép những người chuyển giới tham dự cuộc thi này.