Kết quả tìm kiếm cho: #Mr World 2024

Thumbnail
Việt Nam đăng cai Nam vương Thế giới 2024, Sen Vàng tiếp tục đảm nhiệm trọng trách

Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 vào tháng 9/2024.

Việt Nam đăng cai Nam vương Thế giới 2024, Sen Vàng tiếp tục đảm nhiệm trọng trách
Thumbnail

Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 vào tháng 9/2024.